Tradícia a precíznosť

Spoločnosť Drevovýroba Kočiš s.r.o. bola založená v roku 1996 manželmi Annou a Imrichom Kočišovými. Postupným rozširovaním priestorov a nadobúdaním technologického vybavenia sa spoločnosť v roku 2009 pretransformovala na spoločnosť s ručením obmedzením. Od založenia prebehlo v spoločnosti Drevovýroba Kočiš s.r.o. mnoho inovatívnych zmien prevažne vo výrobnom procese. Neustála modernizácia technologického vybavenia a rozšírenie prevádzkových priestorov zvýšili efektivitu a kvalitu hotových produktov. Vyber a školenie zamestnancov je kľúčom k udržiavaniu správnych postupov vo výrobnom procese a modernejších technológií. V priebehu svojej existencie sa spoločnosť Drevovýroba Kočiš s.r.o. stretla s vysokou mierou spokojnosti svojich klientov na Slovensku, ale aj v zahraničí. V obci Žehra a jej okolí je spoločnosť najväčším zamestnávateľom zameraným výlučne na výrobu drevených okien, drevo-hliníkových okien, dverí, posuvných stien a pod.

“Stačí raz vidieť, ako sto krát počuť”

O kvalite okien od stolárov zo Žehry a firmu Kočiš narastal záujem aj v zahraničí. Keď sa v 90. rokoch  objavil prvý výrobca eurookien a dverí v kraji, narastal záujem aj podnikateľov zo zahraničia žijúcich na Slovensku o kúpu okien a ich realizáciu. Poctivú prácu si prichádzalo pozrieť čoraz viac zákazníkov prevažne zo Slovenska aj zahraničia. To sa za 20 rokov vôbec nezmenilo. Sofistikovaný výrobný proces, moderná drevo-obrábacia technológia a skúsenosti zamestnancov určili kvalitu na Slovenskom trhu. Najširšia škála euro-okien, drevohliníkových okien, posuvných stien HS , dverí, interiérového designu a  celkovej úspešnej produkcie za obdobie vyše 30 rokov skúseností sa stáva základom nášho úspechu v roku 2020.
 

Krédo firmy je vyrábať pre zákazníka výlučne:

  • z najkvalitnejších materiálov nezaťažujúcich životné prostredie a klímu.
  • najnovšou drevo-obrábacou technológiou
  • na vysokej remeselnej úrovni

Poskytnúť zákazníkovi za úmernú cenu záruku:

  • vysokej kvality a trvanlivosti výrobkov
  • vysokej estetickej úrovne
  • vysokej úžitkovej hodnoty
Drevovýroba Kočiš