Tradícia a precíznosť

Spoločnosť Drevovýroba Kočiš s.r.o. bola založená v roku 1996 manželmi Annou a Imrichom Kočišovými. Postupným rozširovaním priestorov a nadobúdaním technologického vybavenia sa spoločnosť v roku 2009 pretransformovala na spoločnosť s ručením obmedzením. Od založenia prebehlo v spoločnosti Drevovýroba Kočiš s.r.o. mnoho inovatívnych zmien prevažne vo výrobnom procese. Neustála modernizácia technologického vybavenia a rozšírenie prevádzkových priestorov zvýšili efektivitu a kvalitu hotových produktov. Vyber a školenie zamestnancov je kľúčom k udržiavaniu správnych postupov vo výrobnom procese a modernejších technológií. V priebehu svojej existencie sa spoločnosť Drevovýroba Kočiš s.r.o. stretla s vysokou mierou spokojnosti svojich klientov na Slovensku, ale aj v zahraničí. V obci Žehra a jej okolí je spoločnosť najväčším zamestnávateľom zameraným výlučne na výrobu drevených okien, drevo-hliníkových okien, dverí, posuvných stien a pod.

Krédo firmy je vyrábať pre zákazníka výlučne:

  • z najkvalitnejších materiálov
  • najnovšou technológiou
  • na vysokej remeselnej úrovni

Poskytnúť zákazníkovi za úmernú cenu záruku:

  • vysokej kvality a trvanlivosti výrobkov
  • vysokej estetickej úrovne
  • vysokej úžitkovej hodnoty
Drevovýroba Kočiš