Úspora energie, montáž okien a ich ochrana pri osadení

Dobré okno Vám môže veľmi pomôcť pri úspore energie. Spoločnosť Drevovýroba Kočiš s.r.o. Vám ponúka okná s vyspelou technikou a optimálnou tepelnou a zvukovou izoláciou. Tepelná izolácia je veľmi dôležitá a je závislá od hrúbky okenného rámu, tesnosti a zasklenia. Parametrom izolačných vlastnosti okna je U-hodnota. Čím je U-hodnota menšia, tým je izolačná vlastnosť okna lepšia. Hluk z exteriéru je nepríjemný a pri určitej intenzite a dĺžke trvania môže negatívne pôsobiť na zdravie človeka. I tu treba pozornosť venovať hrúbke rámu, tesnosti a zaskleniu. Zvuková izolácia okien sa meria v decibeloch – dB-. Akonáhle je hodnota dB vyššia, tým sú izolačné vlastnosti okna lepšie.

Poctivá montáž našich produktov je zárukou funkčnosti a spoľahlivosti

Odborná montáž okien a dverí je predpokladom ich dlhodobého a bezchybného používania. Preto by montáž mala byť vykonaná iba školenými pracovníkmi. Doposiaľ na Slovensku pod montážou sa rozumie: osadenie do vopred upravených otvorov, ukotvenie, vypenenie a vycentrovanie. Naše výrobky doporučujeme montovať použitím tesniacich pások obojstranne v súlade s normou STN 73 3134 pre montáž okien, čím je možné zabezpečiť splnenie požiadaviek Zákona o energetickej hospodárnosti budov a platnej normy STN 73 0540 Tepelnotechnické vlastnosti konštrukcií a budov.

Drevené okná sú náročnejšie na ochranu počas murárskych a maliarskych prác. Majiteľ takýchto okien musí dbať na ich zvýšenú ochranu pred znečistením cementom, maltou, vápnom a pod., ktoré môžu povrch okna rozleptať. Preto doporučujeme okná chrániť krycou páskou TESA 4438 (modrá, alebo ružovo/biela).

POZRIEŤ FOTOGALÉRIU MONTÁŽÍ

http://www.montaz-okna.sk/sk/osvedcene-firmy

Poctivá montáž sa nezaobíde bez kvalitných materiálov

Ultimatívna okenná tesniaca páska Illmod Trio určená na rýchlu, kvalitnú a presnú montáž okien a balkónových dverí. Utesnená špára je vodotesná, vzduchotesná a výborne tepelne izoluje. Vhodná do interiéru i exteriéru. Aplikačná teplota bez obmedzenia.

Najnovšia inovovaná okenná tesniaca fólia TwinAktiv VV vhodná na utesnenie interiérovej aj exteriérovej časti detailu. Fólia mení svoju priepustnosť voči vodným parám podľa meniacej sa vlhkosti prostredia. Naviac je potiahnutá vysoko lepivým lepidlom, ktoré je nanesené takmer na celej rubovej strane.

Používame najkvalitnejšie produkty na montáž našich okien a dverí. Tremco illbruck je vynikajúcou voľbou pre poctivú montáž.