Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice

Základná umelecká škola, Spišská Nová Ves
Katolícka Univerzita, pracovisko Levoča
ZŠ Jánoša Erdélyiho s maďarským vyučovacím jazykom, Fábryho ulica 36, Veľké Kapušany
Škola na Tajovského ulici, Košice
Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov
Technická univerzita, vysunuté pracovisko Herľany
Gymnázium, Školská 2, Spišská Nová Ves
ZŠ, Hradné námestie, Kežmarok
Technická univerzita, Košice