Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorým sa získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre povolanie.

Z hľadiska generačného veku našich zamestnancov nesmieme zabúdať ani na poctivú prípravu vlny mladých a neskúsených žiakov stredných odborných škôl. Žiakom jednoducho chýba prax a nestačí len bifľovanie v lavici. Duálne vzdelávanie musí byť základom dobre fungujúceho školstva a pracoviská by mali byť podporované zo zdrojov EÚ. Mnoho dôležitých stavebných a iných profesií upadá. Je potrebné udržať tradičné remeslá, ktoré od nepamäti živili obyvateľov Slovenska.

Preto pripravujeme program systému duálneho vzdelávania aj v spolupráci so strednou odbornou školou drevárskou, Filinského 7, Spišská Nová Ves . Týmto žiakom odovzdajú vyše 20 ročné skúsenosti zamestnanci spoločnosti Drevovýroba Kočiš a školitelia tohto vzdelávacieho procesu.

Naším cieľom je udržať si každého žiaka, ktorý preukáže chuť do práce a učenia sa nových zručnosti a vedomostí.
Zabezpečenie vysokej remeselnej úrovne a skúseností zamestnancov tvoria dôležitú dlhodobú stratégiu pre budúcnosť spoločnosti Drevovýroba Kočiš.

„Základom práce v stolárstve je bezpečnosť a poriadok“.

Duál očami majstra

Pán Viktor Vaľko pôsobí v spoločnosti Drevovýroba Kočiš takmer od jej založenia. Jeho bohaté skúsenosti v oddelení kompletizácie a okúvania hotových produktov ho radia medzi špičkových odborníkov pre toto remeslo na Slovensku.  Spomína nato, ako sa zo začiatku pracovalo na starých drevo-obrábacích strojoch, aké nástrahy priniesla doba a čo všetko musel znášať jednak zamestnanec a jednak zamestnávateľ.

Prinášame vám krátke interview.

Od akého roku pracujete v spoločnosti Drevovýroba Kočiš?

Pracujem tu od roku 1997 čiže je to už pomerne dosť dlhá doba. Spočiatku sme tu „improvizovali“. Mali sme staré drevo-obrábacie stroje. Všetci sme robili od začiatku. Myslím tým, že sme si museli každý zvlášť pripraviť na svoju zákazku materiál, kde sa robili rôzne úpravy ako čapovanie, falcovanie, dlabanie a lepenie. Následné sme išli na montáž. Jedinou stálou prácou, ktorú robil jeden človek bol asi len maliar, ktorý nanášal farby a nerobil okrem toho nič iné.

„Samotnú montáž okien robil ten istý človek, čo pripravoval materiál“.

Keď porovnáte súčasnosť s minulosťou?

Pán Vaľko sa pri odpovedi pousmial a odpovedal: To sa nedá už ani porovnať. Všetci sme tu špecialisti na jednu maximálne 2 práce. To znamená, že si dáš viac záležať na robote, viac jej rozumieš a urobíš ju lepšie, ako keď by si mal robiť každý deň 7 pracovných úkonov a ovládať tieto úkony slabo.

 

Zavádzame systém duálneho vzdelávania aj u nás na firme. Aké hlavné zručnosti a návyky by mal mať žiak, ak sa chce stáť úspešným  stolárom?

Myslím si, že návyky by mal mať človek prirodzene v sebe. Ak chcem vykonávať určité remeslo, najprv sa mi musí robota páčiť a musím mať chuť pracovať.  To sú veľmi dôležité faktory. Bez toho dobrého pracovníka nevychováš.

Čo sa dá podľa Vás vylepšiť ešte v spoločnosti Drevovýroba Kočiš?

Určite postupom času bude potrebné meniť strojový park, aby sme nezaspali dobu a aby nás doba neprevalcovala. Človek je v tejto práci vyťažený tak na 95 %. Viac kvantity už tento človek bez moderných technológií neurobí, pretože sa prepracuje a to má vplyv aj na zdravie.  Určite je potrebná pravidelná modernizácia technologického vybavenia. V súčasnosti máme asi najmodernejšie stroje na výrobu okien na Slovensku.

Kedy ste počas Vášho 22 ročného pôsobenia v spoločnosti Drevovýroba Kočiš pocítili neistotu ?

Každý tomu hovorí celosvetová kríza. Boli to roky 2007 až takmer 2010. Bolo menej práce, preto sa troška aj zhoršili vzťahy, pretože keď niečo nejde, každý je v napätí a nevie, čo sa bude diať na ďalší deň.

Prekonali sme to a myslím, čo je veľmi dôležité v malej firme, sú vzťahy. Je to veľmi dôležité.

Tak to poviem: Keď je spokojný zamestnávateľ, bude spokojný aj zamestnanec. A keď je spokojný zamestnanec, bude spokojný aj zamestnávateľ.

To je vzájomná symbióza. Takto to môže jedine fungovať.

Ako vnímate súčasný stav v spoločnosti Drevovýroba Kočiš po mnohých rokoch  Vašej práce?

Posledných 8 rokov mi to pripadá ako rodinná firma. Tu sú tak výborné vzťahy medzi zamestnancom a zamestnávateľom, že to nie je tak všade v malých a stredných podnikoch. Nato, že tu robí 30 ľudí a mať s každým jedným takýto vzťah… to je na nezaplatenie.

Tak na okraj poviem: Moja manželka robí ako upratovačka v nemocnici. Ráno keď vstane, jej sa nechce ísť do roboty. Prečo? Lebo ju tá robota nebaví. Inú robotu nemá.  Kiež to ja, keď idem spať, tak  sa teším na rannú robotu. Nemám žiaden problém vstať z postele a ísť do roboty.  Je to len kvôli tomu, že robota, ktorú robím sa mi páči. Dokopy ju robím už viac než 30 rokov.

Čo je takou hlavnou výhodou Vašej práce?

Jeden z faktorov prečo sa mi moja robota páči je, že robíme stále na atypických produktoch. Myslím tým, že sú to rôzne typy okien a dverí, a preto sa mi tá robota nezunuje. Stále príde niečo nové, zaujímavé. Nerobím ako za pásom, že cez deň mi prejde ten istý kus niekoľko tisíckrát.  Stále je iná zákazka, príde čo ja viem drevo-hliník, následne prídu drevené euro okná IV 78, IV 88, balkónové dvere, malé okná, veľké okná rôznych farebných prevedení a pod. To je u mňa robota.

„Nie je to pásová robota, to človeka baví“.

Na záver, čo by ste odporučili žiakom stredných škôl, ktorí majú záujem sa zúčastniť systému duálneho vzdelávania?

Mladí majú vynikajúcu príležitosť už počas školy sa naučiť veci, ktoré sa v lavici určite nenaučia. Otvorí im to nové obzory a dokážu pochopiť zmysel práce a aj hodnotu peňazí.

Firma určite musí prijímať takých žiakov, ktorí majú chuť sa učiť a poctivo pracovať. Z nich verím, že sa vyselektujú tí najšikovnejší žiaci, ktorí po ukončení školy budú mať záujem u nás zostať pracovať aj naďalej.

„Musia hlavne chcieť, musí ich robota baviť a musia chcieť túto robotu robiť“.

Žiak, aby bol na úrovni zamestnanca, ktorý tu robí len trebárs 5 rokov, musí minimálne 1,5 roka až 2 roky pracovať s niekým, kto tomu už rozumie, aby sa všetky tieto poznatky a zručnosti naňho nalepili.

Myslíte si, že systém duálneho vzdelávania je v spoločnosti Drevovýroba Kočiš potrebný?

Myslím si, že sa v tomto vzdelávacom procese určite neuchytia všetci, lebo pracovať rukami a používať hlavu sa dnes mladým už nechce.

Jednak som si vedomý, že všetci starneme a vekový priemer stúpa. Preto potrebujeme novú mladú krv. Sú tu ľudia, ktorí tu pracujú 10, 15, 20 a viac rokov.  Keď jednoducho nebudeme prijímať mladých šikovných a ambicióznych ľudí, celá firma naraz zostarne. To nesmieme dopustiť.

Pevne ale verím, že sa medzi týmito žiakmi nájde hŕstka tých, ktorých bude táto práca baviť, ako to baví mňa. Predpoklady tohto žiaka sa určite ukážu už počas prvých mesiacov po nástupe do systému.  V tejto praxi si myslím, že hneď v úvode zistíme, či žiak za niečo stojí alebo ho do tohto remesla a školy nahnala len jeho mama.

„Poctivá práca týchto mladých ľudí vyšľachtí a my im poskytujeme tuto príležitosť“.

 

Publikoval dňa 19.11.2019 Ing. Miloš Kočiš (Marketing & zákaznícka podpora).