Inovácia & Efektívnosť

Silná prednosť pred konkurenciou je naša výrobná technológia

Od začiatkov v stodole po najmodernejšie nemecké drevo-obrábacie stroje na Slovensku? Aj takýto príbeh sa píše v malej dedine Žehra na východnom Slovensku. Samotný výrobný proces navrhoval majiteľ spoločnosti Imrich Kočiš už v dobách, keď ľudia na Slovensku o Eurooknách takmer nepočuli. Boli to ťažké časy pre podnikanie ale výhodou bol stále priamy kontakt výrobcu a zákazníka.V priebehu existencie spoločnosti Drevovýroba Kočiš s.r.o. sa zvyšovala vysoká miera uspokojenia klientov v celej Európe. Nárast dopytu po produktoch od roku 2007 bol priamoúmerný kvalite a investíciam do výrobného procesu.

Drevovýroba Kočiš

HOMAG, WEINING UNICONTROL 12 či rýchly software.

 
Od roku 2003   v spoločnosti  neustále modernizujeme drevo- obrábacie technologické vybavenie. Nadobúdaním tejto špičkovej  technológie, ktorou spoločnosť disponuje, je zaručená vysoká presnosť, kvalita, a nadčasový design hotových produktov. Jadrom výrobného procesu v spoločnosti tvoria najmodernejšie nemecké stroje značiek WEINING UNICONTROL 12,UNIMAT 23 EL a HOMAG Venture 316L. Výrobná linka UNICONTROL 12 je riadená sofistikovaným programom Adulo. Nástroje používané vo výrobnom procese sú švajčiarskej značky OERTLI. Používaním týchto nástrojov je efektívne zvýšená presnosť, kvalita a spoľahlivosť hotových produktov. Kedže sa kladu vysoké nároky na povrchovú úpravu, spoločnosť uprednostňuje brúsky nemeckej značky BUTFERING a švajčiarskej značky BLÄTTLER. Vyber, školenie a motivácia  zamestnancov je jedným z najdôležitejších krokov výroby. Drevovýroba Kočiš, s.r.o. neustále dbá nato, aby spokojní zamestnanci vytvárali hodnoty s radosťou a sebavedomím.
 

K 31.01.2020 spoločnosť Drevovýroba Kočiš, s.r.o. zamestnáva 31 zamestnancov.