Inovácia & Efektívnosť

INOVÁCIA JE NAŠOU HLAVNOU INGREDIENCIOU ÚSPECHU

Od začiatkov v stodole po najmodernejšie nemecké drevo-obrábacie stroje na Slovensku? Aj takýto príbeh sa píše v malej dedine Žehra na východnom Slovensku. Samotný výrobný proces navrhoval majiteľ spoločnosti Imrich Kočiš už v dobách, keď ľudia na Slovensku o Eurooknách takmer nepočuli. Boli to ťažké časy pre podnikanie ale výhodou bol stály a priamy kontakt výrobcu a zákazníka. V priebehu existencie spoločnosti Drevovýroba Kočiš s.r.o. sa zvyšovala miera uspokojenia klientov v celej Európe. Nárast dopytu po  našich produktoch  je od roku 2007 do dnešných dní priamoúmerný kvalite a investíciám do výrobného procesu.

HOMAG, WEINING UNICONTROL 12 ale aj rýchly a spoľahlivý software.

Od roku 2003 sa  neustále modernizuje drevo- obrábacie technologické vybavenie. Do dnešných dní spoločnosť Drevovýroba Kočiš s.r.o. nadobúda  stroje špičkovej  technológie, ktoré sú zárukou dokonalej  presnosti, kvality a nadčasového designu našich  produktov. Jadrom výrobného procesu v spoločnosti tvoria najmodernejšie nemecké stroje značiek WEINING UNICONTROL 12,BIESSE, UNIMAT 23 EL a HOMAG Venture 316L. Výrobná linka UNICONTROL 12 je riadená sofistikovaným programom Adulo. Nástroje používané vo výrobnom procese sú švajčiarskej značky OERTLI. Používaním týchto nástrojov je efektívne zvýšená presnosť, kvalita a spoľahlivosť hotových produktov. Keďže sa kladu vysoké nároky na povrchovú úpravu, spoločnosť uprednostňuje brúsky nemeckej značky BUTFERING a švajčiarskej značky BLÄTTLER. Vyber, školenie a motivácia  zamestnancov je jedným z najdôležitejších krokov výroby. Drevovýroba Kočiš, s.r.o. neustále dbá nato, aby spokojní zamestnanci vytvárali hodnoty s radosťou a sebavedomím.
 
K dňu 03.09.2021 spoločnosť Drevovýroba Kočiš, s.r.o. zamestnáva 34 zamestnancov.